【中吕】满庭芳 京口感怀

作者:汤舜民 朝代:元代
【中吕】满庭芳 京口感怀原文
残花剩柳,摧垣废屋,新冢荒丘。海门天堑还依旧,滚滚东流。铁瓮城横刺
着虎口,金山寺高镇着鳌头。斜阳候,吟登舵楼,灯火望扬州。 除夕
  荒芜旧隐,荡田破屋,流水柴门。儒生甘捱黄齑运,何病何贫?楮先生管城
子谁行证本,郑当时孔文举那里寻人?年将尽,梅花笑晒,添一岁老三分。 又
  休怀故人,难寻东道,谁念斯文?南枝昨夜传芳信,大地回春。雪儿飘风儿
刮深深闭门,酒儿ド鱼儿脍旋旋开樽。投至得黄昏近,黑喽喽便盹,则敢是睡魔
神。 武林感旧二首
  钱塘故址,东吴霸业,南渡京师。其间四百八十寺,不似当时。山空湖潋
滟随处写坡仙旧诗,水清浅月黄昏何人吊逋老荒祠?伤情思,西湖若此,何似比
西施?
  笙歌醉乡,绮罗绚采,粉黛吹香。业风人海波千丈,送尽春光。湖内外静悄
悄六桥面舫,浙东西冷清清一道长□。休悲怆,自今日往,何物不兴亡! 代人寄书
  端肃奉柬,拜违咫尺,似隔关山。少成欢会多离间,直恁艰难。又不是平地
里情疏意懒,止不过暂时间书废琴闲。休凝盼,归期早晚,先此报平安。
【中吕】满庭芳 京口感怀拼音解读
cán huā shèng liǔ ,cuī yuán fèi wū ,xīn zhǒng huāng qiū 。hǎi mén tiān qiàn hái yī jiù ,gǔn gǔn dōng liú 。tiě wèng chéng héng cì
zhe hǔ kǒu ,jīn shān sì gāo zhèn zhe áo tóu 。xié yáng hòu ,yín dēng duò lóu ,dēng huǒ wàng yáng zhōu 。 chú xī
  huāng wú jiù yǐn ,dàng tián pò wū ,liú shuǐ chái mén 。rú shēng gān ái huáng jī yùn ,hé bìng hé pín ?chǔ xiān shēng guǎn chéng
zǐ shuí háng zhèng běn ,zhèng dāng shí kǒng wén jǔ nà lǐ xún rén ?nián jiāng jìn ,méi huā xiào shài ,tiān yī suì lǎo sān fèn 。 yòu
  xiū huái gù rén ,nán xún dōng dào ,shuí niàn sī wén ?nán zhī zuó yè chuán fāng xìn ,dà dì huí chūn 。xuě ér piāo fēng ér
guā shēn shēn bì mén ,jiǔ ér ドyú ér kuài xuán xuán kāi zūn 。tóu zhì dé huáng hūn jìn ,hēi lou lou biàn dǔn ,zé gǎn shì shuì mó
shén 。 wǔ lín gǎn jiù èr shǒu
  qián táng gù zhǐ ,dōng wú bà yè ,nán dù jīng shī 。qí jiān sì bǎi bā shí sì ,bú sì dāng shí 。shān kōng hú liàn
yàn suí chù xiě pō xiān jiù shī ,shuǐ qīng qiǎn yuè huáng hūn hé rén diào bū lǎo huāng cí ?shāng qíng sī ,xī hú ruò cǐ ,hé sì bǐ
xī shī ?
  shēng gē zuì xiāng ,qǐ luó xuàn cǎi ,fěn dài chuī xiāng 。yè fēng rén hǎi bō qiān zhàng ,sòng jìn chūn guāng 。hú nèi wài jìng qiāo
qiāo liù qiáo miàn fǎng ,zhè dōng xī lěng qīng qīng yī dào zhǎng □。xiū bēi chuàng ,zì jīn rì wǎng ,hé wù bú xìng wáng ! dài rén jì shū
  duān sù fèng jiǎn ,bài wéi zhǐ chǐ ,sì gé guān shān 。shǎo chéng huān huì duō lí jiān ,zhí nín jiān nán 。yòu bú shì píng dì
lǐ qíng shū yì lǎn ,zhǐ bú guò zàn shí jiān shū fèi qín xián 。xiū níng pàn ,guī qī zǎo wǎn ,xiān cǐ bào píng ān 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【中吕】满庭芳 京口感怀原文,【中吕】满庭芳 京口感怀翻译,【中吕】满庭芳 京口感怀赏析,【中吕】满庭芳 京口感怀阅读答案,出自汤舜民的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。中国好文采免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.haowencai.com/shi/59672.html

诗词类别

汤舜民的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语